Back to print
Blobook
Naročnik / Client
Blob, d. o. o.

BLOB Gum eater je zanimiv, igriv in inovativen izdelek, ki rešuje problem, kam z žvečilnim, ko sedimo v restavraciji. Namizni košek BLOB je namenjen za namizne smeti predvsem v gostinskih lokalih.
Logotip je oblikovan kot organska forma, linije so mehke in spominjajo na žvečilni gumi. Predvidena je tudi 3D-različica, ki lahko glede na medij spreminja svojo formo. V sklopu celostne podobe smo naredili promocijsko knjižico Blobook, ki zajema predstavitev izdelka in načinov njegove uporabe ter hkrati odpira možnosti za oglaševanje, ki jih izdelek ponuja. Inovativnost izdelka smo upoštevali tudi pri oblikovanju večnamenske promocijske tiskovine. Igrivost izdelka odseva tudi v igrivosti publikacije. Nerazrezani listi v notranjosti knjižice predstavljajo barvne odtenke, v katerih je izdelek na voljo. Pri razvoju blagovne znamke Blob smo upoštevali, da gre za slovensko inovativno poslovno idejo, ki bi se tako, kot vstopa na slovenski trg, rada umestila tudi na mednarodni trg.
Promocijo podpira tudi spletna stran, namenjena trženju izdelka BLOB B2B. Glavni element na spletni strani je forma žvečilnega gumija, ki se razteza v prostoru. Pestra barvna značilnost izdelka je implementirana v »look in feel« spletne strani.

The BLOB Gum Eater tabletop bin is a unique, playful, and innovative product that solves the problem chewing gum disposal in bars and restaurants.
Bergla  shaped the logo as an organic form with soft lines resembling chewing gum. A 3D version is also in the works that will change its form depending on the medium. As part of the corporate image design, we created the Blobook promotional booklet which includes product presentation, ways of usage and showcases the possibilities for advertising offered by the BLOB Gum Eater. Taking into account the product’s innovativeness, we designed the multipurpose promotional publication to be as playful as the BLOB product itself. Uncut pages inside the booklet represent the colours in which the BLOB product is available. In the actual designing of the BLOB trademark, we took into account that we were working with a completely original Slovenian idea which would like to muscle in on not only the Slovenian, but also the international market.
The product is also supported by the BLOB B2B website for marketing the product. The main element on the page is a bubble gum form that stretches in space. The colourful, playful nature of the product is integrated into the look and feel of the website.