Back to packaging
Prenova čajev 1001 Cvet
Overhauling the 1001 Cvet Tea Range
Naročnik / Client
ŽITO Prehrambena industrija d.d.

Za Žito, proizvajalca prehrambenih izdelkov in lastnika blagovne znamke 1001 Cvet, ki združuje zeliščne, sadne, prave, wellness in otroške čaje, smo na povabilo Agencije Imelda Ogilvy, v okviru štirih produktnih skupin  za skupno preko 60 različnih izdelkov, prenovili podobo celotnega nabora čajev. Največji izziv je bila sistematizacija posameznih produktnih skupin ter diferenciacija znotraj velikega nabora produktov. Pri oblikovanju smo izhajali iz prenesene vizualizacije čajne vrečke na zunanjo embalažo.

Under contract to the Imelda Ogilvy agency,we completely redesigned the corporate image for the 1001 Cvetbrand of teas, made by Žito, the producer of foodstuffs. The redesign included four product groups and over 60 different herbal, fruit, leaf, wellness and children’s teas. Wecreated original and visually distinct product groups utilizing a tea bag visualised on the exterior packaging.