Back to illustration
Turizem Ljubljana
Ljubljana TourismBoard
Naročnik / Client
Javni zavod Turizem Ljubljana
Public Foundation JavnizavodTurizem Ljubljana

Za javni zavod Turizem Ljubljana smo oblikovali celostno podobo in glavni pozicijski slogan: »Ljubljana je lepo mesto. / Ljubljana is beautifull city.«
S tem smo pripomogli k razvoju čedalje bolj priznane blagovne znamke mesta, saj mnogoteri spominki in majice pogosto spremljajo turiste, ko zapuščajo Ljubljano.

We drafted a corporate image for the Turizem Ljubljana public foundation and created the slogan; ‘Ljubljana je lepomesto’- ‘Ljubljana is a Beautiful City’.
The purchase by tourists, of souvenirs and t-shirts based on this campaign, gave a huge boost to the increasinginternational awareness of the brand of the City of Ljubjana.