Svetlobna gverila
Light Guerrilla
Naročnik / Client
Stripburger
Back to illustration

Svetlobna gverila je dogodek, ki ga vsako leto pripravi forum znan kot Stripburger kolektiv,  katerega skupna ideja je promocija ekološke osveščenosti in drugih alternativ, ki se dotikajo vprašanja svetlobe, osvetljave in rabe energije na različnih družbenih nivojih.
Avtorski projekt ilustrirane poezije v obliki stripovskih intervencij na svetlobnih panojih in prostorski intervenciji na osrednji ploščadi Cankarjevega doma, želi mimoidoče nagovoriti z drugačnimi vsebinami ter hkrati promovirati nekomercialno rabo javnih oglasnih prostorov.

Light Guerrilla is annually organised by the Stripburger collective forum with the general aim to promote environmental awareness and other ideas touching on the question of light, lightning, and energy use throughout society.
The original showcasing of illustrated poetry in the form of comics on lighted billboards,and spatial interventions in the main yard of the Cankarjev Dom cultural and congress centre, is aimed atcommunicating a range ofmessages to the public and simultaneously promoting non-commercial usage of public advertising spaces.