LUTR in reciklaža
LUTR and Recycling
Naročnik / Client
Si.mobil
Back to illustration

Na povabilo podjetja Kaitee smo skupaj z Nejo Engelserger sodelovali pri družbeno odgovornemu projektu Lutr, ki otroke in širšo javnost uči o vrednosti reciklaže in ekološko osvešča ter opozarja, kako naša dejanja vplivajo na življenjski prostor živali, v tem primeru vidre, ki je ena najbolj ogroženih živalskih vrst v Evropi.  
Za otroke smo razvili značajske, bivanjske in vizualne lastnosti lika vidre (latinsko Lutra). Poleg avtorske slikanice smo izdelali vrsto majic, brisač in tiskovin z dolgo uporabno vrednostjo.

Under contract with the Kaitee company, we joined forces with NejaEngelserger in a corporate responsibility project aimed at teaching children and the public on the importance of recycling,andcreating an of awareness of how our actions affect the environment for particular animals – in this case the otter, one of the most endangered animal species in Europe.
We developed the personalityand thebehavioural and visual characteristics ofan otter (lutra in Latin). Apart from an original picture book, we also created a range of T-shirts, towels and printed materials.