Enoletnica
Year Book
Naročnik / Client
Forum Ljubljana
Back to illustration

Interaktivni eksperimentalni stripovski projekt Enoletnica/YearBook je preplet dveh pogledov na temo časa in vsakdana. Knjiga je dnevnik in koledar enoletja. Razdeljena je na 12 mesecev, v katerih se skrivajo zgodbe. Ob vsakem mesecu so na spletnem naslovu www.enoletnica.net na voljo ozadja zgodb, navodila in nadaljnja branja. Projekt je bil izveden v sodelovanju z avtorico Mino Fino, pod okriljem Foruma Ljubljana ter s podporo Ministrstva za kulturo.

The interactive experimental comic book project,Enoletnica/Year Book is the convergence of two differing points of view on the subjects of time and everyday life. It is a diary-calendar yearbook, divided into 12 months with a different story for each month. The project was carried out in cooperation with author Mina Fina for Forum Ljubljana, an independent production company, and was sponsored by the Ministry of Culture.Background for the stories for each month, instructions and further reading can be found at www.enoletnica.net.