We are Bergla

Vizualna pomoč na tržnih poteh
BERGLA je naša navihana prispodoba za vso konkretno pomoč, s katero lahko nekomu omogočimo večjo učinkovitost, večjo kakovost in seveda večje zadovoljstvo pri vsakdanjih komunikacijskih opravilih. Ime ni naključno. Prihaja iz naše prakse: z učinkovito kreativo podpiramo delo agencij, podjetij, posameznikov, projektov in skupin na njihovih poteh do večje sporočilne učinkovitosti.

Lajšamo pot do samosvojosti
BERGLA zavrača idejo, da je oblikovanje prestiž. Oblikovanje je komunikacija, nekaj povsem vsakdanjega in nujnega za lastno predstavljanje. Oblikovanje je kot ime, kot podpis. Zato si prizadevamo biti zanesljiva opora vsem, ki iščejo svoj vizualni jezik, svoje orodje promocije in prepoznavnosti – v morju vizualnega kaosa jim pomagamo vzpostaviti čim bolj učinkovito, taktično in samosvojo govorico.

Učinkovito začinimo s plemenitim
BERGLA je družba, odprta za ideje in predloge. S projektnim povezovanjem z izkušenimi specialisti različnih poklicev in ozadij si nenehno prizadevamo pripeljati rešitve do optimalne ravni. Kriterijem časa, denarja in prostora dodajamo kvaliteti trajnosti in svežine ter jih plemenitimo z družbeno odgovornimi in okoljsko osveščenimi pristopi.

Visual help along marketing paths
BERGLA, corresponding to English "crutch", is our witty allegory/metaphor for all the operative help we offer in order to assure higher efficiency, higher quality and last but not least content communication tasks on a daily basis. The name is no coincidence. It origins from practice: it is with our efficient creativity that we support the work of agencies, companies, individuals, projects and groups on their ways towards larger communication efficiency.

Smoothing the way towards distinctiveness
BERGLA rejects the idea about design being a matter of prestige. Designing is communication, it is an everyday necessity for ones presentation. Design is like a name, a signature. Therefore we strive to be a trustworthy support to those looking seeking their visual language, promotions tools and recognizability – in the sea of visual chaos we aid to establish the ultimate efficient, tactical and unique communication.

Efficient seasoned with noble
BERGLA is an open-minded association. Through project alliance with various professional experts of different occupations and background we continuously strive for optimal solutions. In addition to time, money and space standards we introduce the qualities of sustainability and freshness, enriched by socially responsible and environmentally conscious approaches.

Manager
Dani Bajc
+386 40850098
dani@bergla.si


Art Director
Saša Kerkoš
+386 31 890 449
sasa@bergla.si

Designer
Rok Marinšek
rok@bergla.si


Designer
Ana Guzelj
ana@bergla.si

 

Contact us

We are proud to have worked with:

TiPovej!
NeoStudio
nejaaka
Katarina Petrov
Tilen Sepič

AKSL arhitekti

Rdeči oblak

Mibimele

Mojca Plevnik
Mugo

Blaž Porenta

Kaaita

Saša Štucin

Say hello to Obi!

Obi

Edinstven Obi, to je naš službeni pes.

Obi naš je rjavi labradorec, živahne je narave in simpatičnega videza. S svojimi rjavimi očmi nas vsak
dan spravlja v voljo dobro. Z živahnim skakanjem nas spomni na življenjsko radost. Zvest družabnik,
inteligenten in pozoren, vedno ponudi pomoč strokovno. S svojo prijaznostjo in brez strahu z
vso pozornostjo za goste in sosede poskrbi. Potrpežljivo prenese celo otroška ljubkovanja. Rad je
zaposlen, a pod prisilo ne bo delal, odziva se le na nagrade in pozitivno motivacijo. Pameten zelo.


Obi, naš službeni pes
Miši ne lovi,
mačke na miru pusti,
veselje nosi,
vsakega drugega psa prekosi.